Maatschappelijk verantwoord ondernemen

duurzaam verantwoord beheerde-bossenduurzaam verantwoord beheerde-bossen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat centraal binnen Weekamp Deuren. Als verwerker van (hard)hout en houtproducten zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Wij streven er daarbij naar om met onze activiteiten het milieu zo min mogelijk te belasten.

Duurzaam Ondernemen berust bij Weekamp Deuren op een aantal pijlers:

  • ecologisch verantwoord
  • sociaal verantwoord
  • economisch haalbaar

Ecologisch verantwoord

Wij willen naast het toewerken naar 100% ‘groen hout’, ook op een verantwoorde manier omgaan met milieu bij de rest van de productieprocessen. Weekamp werkt al sinds 2005 met watergedragen verf. De door ons gebruikte (watergedragen) verf bevat maximaal 3% oplosmiddelen, terwijl alkydverven ca. 50% oplosmiddelen bevatten. De uitstoot van oplosmiddelen is daarmee nihil en wij voldoen hiermee ruimschoots aan het Besluit Vluchtige Organische Stoffen. Alle afvalstromen zijn officieel geregistreerd. Het minimale licht chemisch afval wordt afgevoerd door en naar daarvoor gespecialiseerde bedrijven. Speciale verfkleuren worden in onze eigen bedrijven gemengd, zodat ook daardoor geen chemisch verpakkingsafval ontstaat. 

Sociaal verantwoord

Wij beschikken over verschillende productielocaties, in Nederland, Tsjechië en Azië. Wij streven naar gelijke arbeidsomstandigheden op alle locaties. Hierop is een actieve controle. Met onze leveranciers hebben wij sociale convenanten opgesteld m.b.t. arbo-omstandigheden en het uitsluiten van kinderarbeid. Elke locatie is KOMO-gecertificeerd en wordt onafhankelijk gecontroleerd door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) uit Nederland. 

Economisch verantwoord

Door eigen inkoop in landen van herkomst kunnen wij zeer prijsgunstig inkopen. Daardoor kunnen wij zowel FSC® gecertificeerde als PEFCTM gecertificeerde deuren en ramen tegen een scherpe prijs aanbieden. Per product geven wij aan of het een FSC®-gecertificeerde deur betreft. Verantwoordelijk omgaan met grondstoffen betekent ook het beperken van afvalhout. Toch is resthout tijdens het productieproces onvermijdelijk. Van dit resthout worden de goede stukken gebruikt voor het samenstellen van onder andere lijstwerk voor deuren. Het geproduceerde zaagsel wordt in onze eigen verbrandingsinstallaties verbrand. De warme lucht die hierbij vrijkomt wordt teruggewonnen en hergebruikt om de fabriek zelf weer te verwarmen. Wij gebruiken hiervoor dus geen andere fossiele brandstoffen. Rookgassen worden gefilterd door middel van een stoffilter in de afzuiging en speciaal voor ons ontwikkelde elektrostatische filtersystemen. De milieubelasting wordt door middel van dit soort maatregelen tot een minimum beperkt.

fsc pefc hardhout percentage grafiekfsc pefc hardhout percentage grafiek
fsc pefc logofsc pefc logo

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wij streven naar continue, duurzame ontwikkeling in onze producten. Om de ontwikkeling van onze producten kracht bij te zetten krijgen wij projectondersteuning van o.a. het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het project LEAP – Low Emmission Application of Powdercoating. Voor meer informatie klik op onderstaand logo.