Maatregelen i.v.m. coronavirus

Dedemsvaart, 17 maart 2020


Geachte relatie,


Graag informeren wij u in verband met het coronavirus, over de huidige stand van zaken bij Weekamp Deuren.


Getroffen maatregelen

De veiligheid van onze medewerkers, u als relatie en onze leveranciers staat voorop! Om die reden hebben wij, tot nader bericht, de volgende maatregelen getroffen:

  • Onze commerciële medewerkers zullen geen externe bezoeken afleggen. Uiteraard helpen ze u graag per telefoon op de bekende nummers.
  • Wij ontvangen geen extern bezoek in onze bedrijven.
  • Lopende afspraken voor de volgende services worden tot nader bericht geannuleerd: inmeetactiviteiten en afhangwerkzaamheden in het kader van Weekamp Montage Service, servicebezoeken en servicewerkzaamheden. Mocht één van deze zaken op uw klanten van toepassing zijn, dan nemen wij contact op met uw klant om een nieuwe afspraak te maken.

Leveringen gaan door

De aanlevering vanuit de fabrieken in Tsjechië en Indonesië ondervindt momenteel nog geen vertraging. Wij voorzien echter dat de levertijden, vooralsnog in geringe mate, worden beïnvloed als gevolg van maatregelen die zijn opgelegd door de buitenlandse overheden. Hoe zich dat zal ontwikkelen kunnen wij momenteel nog niet geheel overzien. Ondanks de genomen maatregelen kunnen veel werkzaamheden doorgang vinden, zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers, uw medewerkers en de volksgezondheid in gevaar te brengen.


Spelen er bijzonderheden bij u?

Mochten wij niet bij u kunnen afleveren of spelen er bijzonderheden waar wij rekening mee dienen te houden, dan horen wij dat graag per omgaande van u.


Contact met Weekamp Deuren B.V.

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om, binnen de wettelijke mogelijkheden die er zijn, ons reguliere werk zo veel mogelijk voort te zetten. In verband hiermee maken we waar mogelijk gebruik van telefonisch contact of digitale middelen voor conference calls en Skype-meetings. Wij doen er alles aan om onze serviceverlening verder uit te voeren zoals u van ons gewend bent.


We gaan ervan uit dat we met bovenstaande maatregelen de verantwoordelijkheid nemen, die u van ons mag verwachten. Wij danken u voor uw begrip en houden u uiteraard op de hoogte van de actuele ontwikkelingen bij Weekamp Deuren. Wij wensen u zakelijk en privé alle goeds in deze uitzonderlijke situatie.


Met vriendelijke groet,


Het team van Weekamp Deuren B.V.

weekamp deuren logo